Ανταλλακτικά Φορτηγών Αυτοκινήτων

Περισσοτερες Οψεις

ΨΥΓΕΙΟ INTARDER XF-CF

DAF - Κωδικός: 1840389 - #ID: 5588
Αλυσίδα Αντικαταστατών
1844561->1840389
 • Αντικαταστάθηκε από:
 • DAF: 0501217248
 • DAF: 1840389
 • Πάχος: 102mm
 • Πλάτος: 176mm
 • Υψος: 400mm
 • Αριθμός ραβδώσεων: 26
 • Έκδοση: OIL/RETARDER

95XF Euro2 [1997-2002]

  • FA 95 XF 380
  • FAR 95 XF 380
  • FAS 95 XF 380
  • FAT 95 XF 380
  • FAC 95 XF 380
  • FAD 95 XF 380
  • FT 95 XF 380
  • FTG 95 XF 380
  • FTR 95 XF 380
  • FTS 95 XF 380
  • FTT 95 XF 380
  • FA 95 XF 430
  • FAR 95 XF 430
  • FAS 95 XF 430
  • FAT 95 XF 430
  • FAC 95 XF 430
  • FAD 95 XF 430
  • FT 95 XF 430
  • FTG 95 XF 430
  • FTR 95 XF 430
  • FTS 95 XF 430
  • FTT 95 XF 430
  • FA 95 XF 480
  • FAR 95 XF 480
  • FAS 95 XF 480
  • FAT 95 XF 480
  • FAC 95 XF 480
  • FAD 95 XF 480
  • FT 95 XF 480
  • FTG 95 XF 480
  • FTR 95 XF 480
  • FTS 95 XF 480
  • FTT 95 XF 480
  • FA 95 XF 530
  • FAR 95 XF 530
  • FAS 95 XF 530
  • FT 95 XF 530
  • FTT 95 XF 530
  • FT 95 XF 530

CF 85 Euro3-5 [2001-Σήμερα]

  • FA 85.340- Euro3
  • FA 85.380- Euro3
  • FA 85.430- Euro3
  • FA 85.480- Euro3
  • FAR 85.340, FAS 85.340- Euro3
  • FAR 85.380, FAS 85.380- Euro3
  • FAR 85.430, FAS 85.430- Euro3
  • FAR 85.480, FAS 85.480- Euro3
  • FAG 85.340, FAN 85.340- Euro5
  • FAG 85.380, FAN 85.380- Euro3
  • FAG 85.430, FAN 85.430- Euro3
  • FAG 85.480, FAN 85.480- Euro3
  • FAT 85.340- Euro3
  • FAT 85.380- Euro3
  • FAT 85.430- Euro3
  • FAT 85.480- Euro3
  • FAD 85.340- Euro3
  • FAD 85.380- Euro3
  • FAD 85.430- Euro3
  • FAD 85.480- Euro3
  • FT 85.340- Euro3
  • FT 85.380- Euro3
  • FT 85.430- Euro3
  • FT 85.480- Euro3
  • FTG 85.340- Euro3
  • FTG 85.380- Euro3
  • FTG 85.480- Euro3
  • FTT 85.340- Euro3
  • FTT 85.380- Euro3
  • FTT 85.430- Euro3
  • FTT 85.480- Euro3
  • FA 85.360- Euro5
  • FAR 85.360, FAS 85.360- Euro5
  • FAG 85.360, FAN 85.360- Euro5
  • FAT 85.360- Euro5
  • FAC 85.360, FAX 85.360- Euro5
  • FAD 85.360- Euro5
  • FT 85.360- Euro5
  • FTG 85.360- Euro5
  • FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360- Euro5
  • FTT 85.360- Euro5
  • FA 85.410- Euro5
  • FAG 85.410, FAN 85.410- Euro5
  • FAR 85.410, FAS 85.410- Euro5
  • FAT 85.410- Euro5
  • FAC 85.410, FAX 85.410- Euro5
  • FAD 85.410- Euro5
  • FT 85.410- Euro5
  • FTG 85.410- Euro5
  • FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410- Euro5
  • FTT 85.410- Euro5
  • FA 85.460- Euro5
  • FAG 85.460, FAN 85.460- Euro5
  • FAR 85.460, FAS 85.460- Euro5
  • FAT 85.460- Euro5
  • FAC 85.460, FAX 85.460- Euro5
  • FAD 85.460- Euro5
  • FT 85.460- Euro5
  • FTG 85.460- Euro5
  • FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460- Euro5
  • FTT 85.460- Euro5
  • FA 85.510- Euro5

Λεπτομέρειες

DAF 1840389
ΨΥΓΕΙΟ INTARDER XF-CF